Aromadozator i aromatyzacja

Aromadozator jest automatycznym urządzeniem, które dostarcza zapach do pomieszczeń pod postacią aromatycznego aerozolu. W dozownikach wykorzystano zjawisko tzw. “zimnej dyfuzji”, dzięki któremu możliwa jest aromatyzacja. Aromadozatory są narzędziem aromamarketingu, który stanowi coraz istotniejszy element, budujący marketing zapachowy produktów i usług.

Dozowniki zapachowe możemy podzielić na kilka rodzajów. Podział ten jest zależny od:

  • sposobu podawania zapachu do pomieszczeń

Pierwszy typ to aromadozatory, które aromatyzują zapach powietrza bezpośrednio w pomieszczeniu, tzw. dozownik biurkowy. Przykładem może być AirQ100 lub AirQ150 firmy Prolitec.

Drugi typ to dozownik zapachowy współpracujący z wentylacją mechaniczną obiektu czyli aromatyzuje zapach do urządzenia wentylacyjnego lub bezpośrednio do kanału wentylacyjnego. Przykładem mogą być tutaj dozowniki typ HELA firmy Ecoklima lub AirQ1200 firmy Prolitec.

Trzeci typ jest to połączenie rodzaju pierwszego i drugiego czyli aromatyzować może zapach bezpośrednio do pomieszczenia o większej kubaturze lub do wentylacji centralnej. Ten rodzaj reprezentuje model AirQ550 firmy Prolitec.

  • rodzaju zbiornika na płyn zapachowy, w który wyposażony jest aromadozator

Pierwszy typ to dozownik zapachowy ze zbiornikiem otwartym, który uzupełniamy płynem zapachowym dolewając go do poziomu, który kontrolujemy wzrokowo. Poziom płynu kontroluje pływak, który sygnalizuje jego brak i konieczność uzupełnienia. Pompa podająca płyn jest wyłączana. Przykładem są wszystkie aromadozatory HELA firmy Ecoklima.

Drugi typ stanowi dozownik zapachowy AirQ firmy Prolitec, które wyposażamy w kartridż z płynem zapachowym. Kartridże mają ściśle określoną pojemność zależną od typu aromadozatora. Zużycie płynu obliczamy z programu kalkulacyjnego po wprowadzeniu danych z ustawień programatora. Po zużyciu wymieniamy kartridż na pełny. Przykładem są wszystkie aromadozatory AirQ firmy Prolitec.

  • wielkości mikrokropel produkowanych przez aromadozator

Pierwszy typ to dozownik zapachowy, który produkuje mikrokrople o średnicy ok 10 mikronów (μm), którego przykładem są urządzenia typ HELA. Cięższe krople docierają dalej tylko w odpowiednim prądzie powietrza.

Drugi typ to aromadozatory firmy Prolitec, które produkują mikrokrople wielkości ok. 1 mikrona (μm), zapewniając docieranie zapachu na duże odległości nawet przy minimalnym ruchu powietrza w pomieszczeniu.

  • typu zastosowanej pompy

Pierwszy typ to dozownik zapachowy Ecoklima wyposażony w pompę do płynów, ssawno-tłoczącą (jak w ciśnieniowych ekspresach do kawy). Płyn zapachowy podawany jest pod ciśnieniem 4 barów do dyszy dozującej umiejscowionej na końcu ciśnieniowego przewodu podającego ten płyn.

Drugi typ reprezentuje dozownik zapachowy Prolitec, który wyposażony jest w pompę powietrzną, która tłoczy powietrze do płynu w kartridżu. Kartridż zakończony jest opatentowanym systemem dyszowo-zaworowym, który uwalnia mgłę z zapachem do rurki dystrybuującej zapach.

Reasumując, powyższe typy wskazują na różne podejście producentów do rozwiązania sposobu aplikowania zapachów do pomieszczeń. Zarówno jeden jak i drugi ma swoje zalety i wady.