Certyfikaty

Sprawozdanie z badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) nr SB-01-173/12 – dostępne w siedzibie Clima-Bud.

Deklaracja_Zgodnosci_aromadozatora_2012

Nasz PŁYN DO DEZYNFEKCJI został zaaprobowany przez Chorwacki Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Raport Analityczny nr N 23372/04 (14977) Urządzenie jest zgodne z wszystkimi niezbędnymi dyrektywami Unii Europejskiej i posiada Deklarację Zgodności CE.

AROMADOZATOR Ecoklima posiada patent nr HR P20080056A nadany przez chorwacki Państwowy Urząd Własności Intelektualnej.

Atest higieniczny PZH nr HK/B/1297/01/2011

ce

BIALY PASEK

Certyfikat Prolitec

declaration Prolitec